array(54) {
 [0] => string(3) "138"
 ["id"] => string(3) "138"
 [1] => string(12) "产品服务"
 ["name"] => string(12) "产品服务"
 [2] => string(7) "product"
 ["foldername"] => string(7) "product"
 [3] => string(0) ""
 ["filename"] => string(0) ""
 [4] => string(1) "0"
 ["bigclass"] => string(1) "0"
 [5] => string(1) "0"
 ["samefile"] => string(1) "0"
 [6] => string(1) "3"
 ["module"] => string(1) "3"
 [7] => string(1) "1"
 ["no_order"] => string(1) "1"
 [8] => string(1) "0"
 ["wap_ok"] => string(1) "0"
 [9] => string(1) "0"
 ["if_in"] => string(1) "0"
 [10] => string(1) "1"
 ["nav"] => string(1) "1"
 [11] => string(0) ""
 ["ctitle"] => string(0) ""
 [12] => string(0) ""
 ["keywords"] => string(0) ""
 [13] => string(0) ""
 ["content"] => string(0) ""
 [14] => string(0) ""
 ["description"] => string(0) ""
 [15] => string(1) "1"
 ["list_order"] => string(1) "1"
 [16] => string(1) "0"
 ["new_windows"] => string(1) "0"
 [17] => string(1) "1"
 ["classtype"] => string(1) "1"
 [18] => string(0) ""
 ["out_url"] => string(0) ""
 [19] => string(1) "1"
 ["index_num"] => string(1) "1"
 [20] => string(1) "0"
 ["access"] => string(1) "0"
 [21] => string(0) ""
 ["indeximg"] => string(0) ""
 [22] => string(0) ""
 ["columnimg"] => string(0) ""
 [23] => string(1) "1"
 ["isshow"] => string(1) "1"
 [24] => string(2) "cn"
 ["lang"] => string(2) "cn"
 [25] => string(15) "PRODUCT SERVICE"
 ["namemark"] => string(15) "PRODUCT SERVICE"
 [26] => string(1) "0"
 ["releclass"] => string(1) "0"
}
array(54) {
 [0] => string(3) "210"
 ["id"] => string(3) "210"
 [1] => string(12) "授权培训"
 ["name"] => string(12) "授权培训"
 [2] => string(7) "product"
 ["foldername"] => string(7) "product"
 [3] => string(0) ""
 ["filename"] => string(0) ""
 [4] => string(3) "142"
 ["bigclass"] => string(3) "142"
 [5] => string(1) "0"
 ["samefile"] => string(1) "0"
 [6] => string(1) "3"
 ["module"] => string(1) "3"
 [7] => string(1) "1"
 ["no_order"] => string(1) "1"
 [8] => string(1) "0"
 ["wap_ok"] => string(1) "0"
 [9] => string(1) "0"
 ["if_in"] => string(1) "0"
 [10] => string(1) "1"
 ["nav"] => string(1) "1"
 [11] => string(0) ""
 ["ctitle"] => string(0) ""
 [12] => string(0) ""
 ["keywords"] => string(0) ""
 [13] => string(0) ""
 ["content"] => string(0) ""
 [14] => string(0) ""
 ["description"] => string(0) ""
 [15] => string(1) "1"
 ["list_order"] => string(1) "1"
 [16] => string(1) "0"
 ["new_windows"] => string(1) "0"
 [17] => string(1) "3"
 ["classtype"] => string(1) "3"
 [18] => string(0) ""
 ["out_url"] => string(0) ""
 [19] => string(1) "0"
 ["index_num"] => string(1) "0"
 [20] => string(1) "0"
 ["access"] => string(1) "0"
 [21] => string(0) ""
 ["indeximg"] => string(0) ""
 [22] => string(0) ""
 ["columnimg"] => string(0) ""
 [23] => string(1) "1"
 ["isshow"] => string(1) "1"
 [24] => string(2) "cn"
 ["lang"] => string(2) "cn"
 [25] => string(0) ""
 ["namemark"] => string(0) ""
 [26] => string(1) "0"
 ["releclass"] => string(1) "0"
}
解决方案  THE SOLUTION
1 2 3 4 5
 • 产品概述
 • 技术规格
 • 行业应用
 • 经典案例
 • 相关新闻

                                                                                           

 

 

李振(SketchUp中国区官方认证资格专职讲师)
原职业为室内装饰、装潢设计与施工管理,在原行业时就热衷于“使用SketchUp所带来的体验乐趣”。他认为使用SketchUp进行“思维的尝试与形式的表达”是最方便的方式,这已超过了任何的设计软件。如今他已成为一名专业SketchUp培训人员,“用最简洁的讲解方式,呈现SketchUp最实用的功能”是他一直喜欢的培训风格。他始终坚信SketchUp is 3D for Everyone,曾在同一项目中先后为“主案设计”、“深化设计”、“项目部人员”、“各班组领班”、“木业加工厂”培训SketchUp的使用,培训结束后,工程的各个环节都使用了SketchUp进行“联系”与“反馈”。他努力的方向是:“通过我的SketchUp培训,让每个学员快速成为项目中的3D专家。”
--------------------------------------------------------
        SketchUp 对于我而言是最默契的设计搭档,
        与更多的人分享SketchUp的使用技术是我的
        乐趣。我培训过设计师、项目管理人员、家
        具厂技师、技术工人,如今他们都在使
        SketchUp来完成设计和尺寸推敲的工作。
        相信同样的事情也适合于你。
返回顶部