array(54) {
 [0] => string(3) "138"
 ["id"] => string(3) "138"
 [1] => string(12) "产品服务"
 ["name"] => string(12) "产品服务"
 [2] => string(7) "product"
 ["foldername"] => string(7) "product"
 [3] => string(0) ""
 ["filename"] => string(0) ""
 [4] => string(1) "0"
 ["bigclass"] => string(1) "0"
 [5] => string(1) "0"
 ["samefile"] => string(1) "0"
 [6] => string(1) "3"
 ["module"] => string(1) "3"
 [7] => string(1) "1"
 ["no_order"] => string(1) "1"
 [8] => string(1) "0"
 ["wap_ok"] => string(1) "0"
 [9] => string(1) "0"
 ["if_in"] => string(1) "0"
 [10] => string(1) "1"
 ["nav"] => string(1) "1"
 [11] => string(0) ""
 ["ctitle"] => string(0) ""
 [12] => string(0) ""
 ["keywords"] => string(0) ""
 [13] => string(0) ""
 ["content"] => string(0) ""
 [14] => string(0) ""
 ["description"] => string(0) ""
 [15] => string(1) "1"
 ["list_order"] => string(1) "1"
 [16] => string(1) "0"
 ["new_windows"] => string(1) "0"
 [17] => string(1) "1"
 ["classtype"] => string(1) "1"
 [18] => string(0) ""
 ["out_url"] => string(0) ""
 [19] => string(1) "1"
 ["index_num"] => string(1) "1"
 [20] => string(1) "0"
 ["access"] => string(1) "0"
 [21] => string(0) ""
 ["indeximg"] => string(0) ""
 [22] => string(0) ""
 ["columnimg"] => string(0) ""
 [23] => string(1) "1"
 ["isshow"] => string(1) "1"
 [24] => string(2) "cn"
 ["lang"] => string(2) "cn"
 [25] => string(15) "PRODUCT SERVICE"
 ["namemark"] => string(15) "PRODUCT SERVICE"
 [26] => string(1) "0"
 ["releclass"] => string(1) "0"
}
array(54) {
 [0] => string(3) "235"
 ["id"] => string(3) "235"
 [1] => string(15) "三维扫描仪"
 ["name"] => string(15) "三维扫描仪"
 [2] => string(7) "product"
 ["foldername"] => string(7) "product"
 [3] => string(0) ""
 ["filename"] => string(0) ""
 [4] => string(3) "141"
 ["bigclass"] => string(3) "141"
 [5] => string(1) "0"
 ["samefile"] => string(1) "0"
 [6] => string(1) "3"
 ["module"] => string(1) "3"
 [7] => string(1) "1"
 ["no_order"] => string(1) "1"
 [8] => string(1) "0"
 ["wap_ok"] => string(1) "0"
 [9] => string(1) "0"
 ["if_in"] => string(1) "0"
 [10] => string(1) "1"
 ["nav"] => string(1) "1"
 [11] => string(0) ""
 ["ctitle"] => string(0) ""
 [12] => string(0) ""
 ["keywords"] => string(0) ""
 [13] => string(0) ""
 ["content"] => string(0) ""
 [14] => string(0) ""
 ["description"] => string(0) ""
 [15] => string(1) "0"
 ["list_order"] => string(1) "0"
 [16] => string(0) ""
 ["new_windows"] => string(0) ""
 [17] => string(1) "3"
 ["classtype"] => string(1) "3"
 [18] => string(0) ""
 ["out_url"] => string(0) ""
 [19] => string(1) "0"
 ["index_num"] => string(1) "0"
 [20] => string(1) "0"
 ["access"] => string(1) "0"
 [21] => string(0) ""
 ["indeximg"] => string(0) ""
 [22] => string(0) ""
 ["columnimg"] => string(0) ""
 [23] => string(1) "1"
 ["isshow"] => string(1) "1"
 [24] => string(2) "cn"
 ["lang"] => string(2) "cn"
 [25] => string(0) ""
 ["namemark"] => string(0) ""
 [26] => string(1) "0"
 ["releclass"] => string(1) "0"
}
解决方案  THE SOLUTION
产品服务  PRODUCT SERVICE
您当前的位置: 首页 > 产品服务 > 硬件产品 > 三维扫描仪 > 返回
 • 名称:Trimble TX8产品介绍
  简介:Trimble TX8坚固耐用,设置简单,精准度高,可以保证每秒1百万点的数据获取速度,精度为1毫米,将速度和精度完美整合到一个强大的解决方案中。...
  产品详细
 • 名称:DPI-8手持三维扫描仪
  简介:DPI-8扫描仪轻巧的设计和单手操作方式对于建设项目来说是一个很有吸引力的选择。高分辨率的相机和强大的安卓平板电脑让该解决方案变得更加高效、简单。...
  产品详细
 • 名称:Trimble FARO Focus3D X130扫描仪
  简介:Trimble FARO Focus3D X130扫描仪是一个面向广泛扫描应用的革命性多功能三维扫描解决方案。小巧轻便的设计,改进的范围,直观易用的操作界面使得X130能在复杂的环境下进行快速精确的测量,应用于BIM、建筑、结构变形、工业...
  产品详细
 • 名称:Trimble TX8 三维激光扫描仪
  简介:Trimble® TX8 激光扫描仪在性能和易用性方面为三维扫描设立了新的行业标准。凭借其在测量速度、测程和测量精度等方面的优异表现,TX8能够为工业测量、工程测量、建筑、现场取证和其它需要高精度和灵活性的应用领域提...
  产品详细
 • 名称:Trimble TX5智能型三维激光扫描仪
  简介:Trimble TX5扫描仪是一个面向广泛扫描应用的革命性多功能三维扫描解决案。紧凑而且轻便的设计提供了无以伦比的移动性,提升了外业生产率。直观易用的机上操作界面能让新用户快速上手。...
  产品详细
  总记录:5 首页 上一页 1 下一页 尾页
返回顶部